“กรองผกาบูชาพระคุณ” พร้อมใจนุ่งซิ่นถวายขันดอก น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดเชียงราย จัดงาน “กรองผกาบูชาพระคุณ” เพื่อบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านต่างๆ ทั้งการศึกษา การสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

ขบวนขันดอกเตรียมเข้าไปสักการะพระรูปจำลองสมเด็จย่า
ขบวนขันดอกเตรียมเข้าไปสักการะพระรูปจำลองสมเด็จย่า


“สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “สมเด็จย่า” พระองค์ได้ประกอบพระราชกรณียกิจช่วยเหลือปวงชนชาวไทยมากมายหลายด้าน และจากการเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานความช่วยเหลือผ่านทางเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ทำให้ชาวไทยภูเขาเรียกท่านว่า “แม่ฟ้าหลวง” ก่อนที่ท่านจะสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538

“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์” ได้รับพระราชทานทุนประเดิมจากทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จย่าเพื่อช่วยเหลือยกคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา ทั้งในด้านการศึกษาพัฒนาเยาวชน รักษาสภาพแวดล้อมป่าเขา ยับยั้งการทำไร่เลื่อนลอย แก้ปัญหาความยากจน บรรเทาปัญหายาเสพติด และส่งเสริมผลผลิต วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาใน จ.เชียงราย จึงเปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงขึ้นแล้ว ยังคงสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ได้อย่างดี

ตั้งแถวเตรียมแห่ขันดอก
ตั้งแถวเตรียมแห่ขันดอก

 

ดอกไม้หลากสีสันที่ผสกนิกรต่างจัดเตรียมมาอย่างสวยงาม
ดอกไม้หลากสีสันที่ผสกนิกรต่างจัดเตรียมมาอย่างสวยงาม


เมื่อสมเด็จย่าสวรรคต พิธีถวายขันดอกและนิทรรศการเครื่องสักการะอย่างล้านนาซึ่งในช่วงแรกมักจัดช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 จึงถูกเปลี่ยนมาจัดวันที่ 18 กรกฎาคมของทุกปีแทน เป็นประเพณีที่พสกนิกรใน จ.เชียงราย พร้อมใจกันจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยหน่วยงานราชการ เอกชน และทุกภาคส่วน จะจัดตกแต่งขันดอก หรือพุ่มดอกไม้อย่างล้านนา นำมาถวายที่หน้าพระรูปปั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งประดิษฐานในอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

พระรูปจำลองสมเด็จย่า

พระรูปจำลองสมเด็จย่า

 

ขันดอกหลากรูปทรงโดยศิลปินระดับชาติและแขกผู้มีเกียรติ
ขันดอกหลากรูปทรงโดยศิลปินระดับชาติและแขกผู้มีเกียรติ

 

ดอกไม้ถูกจัดตกแต่งอย่างสวยงามทั่วทั้งงาน
ดอกไม้ถูกจัดตกแต่งอย่างสวยงามทั่วทั้งงาน


ในปีนี้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้จัดนิทรรศการเครื่องสักการะอย่างล้านนาขึ้นเป็นครั้งแรก ร่วมกับงานพิธีถวายขันดอก ภายใต้ชื่องาน “กรองผกาบูชาพระคุณ” เพื่อสืบสานประเพณีการจัดขันดอกซึ่งเป็นงานศิลป์เฉพาะถิ่นให้คงอยู่ โดยมีศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะล้านนา นักออกแบบงานดอกไม้ระดับประเทศ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมจัดพานพุ่มดอกไม้สักการะ และยังมีการแสดงหลายรายการให้ได้ชมตลอดช่วงงานพิธี นอกจากนี้ผู้คนที่มาร่วมงานต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยอย่างล้านนา สร้างบรรยากาศที่สวยงาม ตระการตา รับกับภูมิทัศน์ภายในอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างมาก

การแสดงร่ายรำในช่วงพิธีถวายขันดอก
การแสดงร่ายรำในช่วงพิธีถวายขันดอก

 

การแสดงหน้าพระรูปจำลองสมเด็จย่า
การแสดงหน้าพระรูปจำลองสมเด็จย่า


ภายใน “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง” หรือ “ไร่แม่ฟ้าหลวง” ที่ใช้จัดงานในครั้งนี้ มีพื้นที่ 150 ไร่ เดิมใช้เป็นแหล่งเผยแพร่งานฝีมือชาวเขา จนงานหัตถกรรมชาวเขาเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นสถานที่กำเนิดโครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา ก่อนจะพัฒนามาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรม และยังเป็นที่รวมพรรณไม้หอมและไม้ในวรรณคดีนานาชนิด เช่น แก้วพิกุล ฝนทอง และแก้วกุดั่น ทั้งยังมีสถานที่สำคัญอย่าง “หอคำ” สถาปัตยกรรมทรงล้านนา ที่จัดแสดงศิลปวัตถุและงานพุทธศิลป์อายุกว่า 200 ปี และ “หอแก้ว” อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับไม้สัก ทั้งหมดนี้ทำให้บรรยากาศภายในไร่แม่ฟ้าหลวงฯ ร่มรื่น และสวยงาม ซึ่งถ้าใครต้องการไปสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเอง สามารถไปเยี่ยมชมไร่แม่ฟ้าหลวงฯ ได้ เพียงแต่ในส่วนของ “หอคำ” ยังอยู่ในช่วงปิดปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน พ.ศ.2561

พสกนิกรถวายเครื่องสักการะหน้าพระรูปจำลอง
พสกนิกรถวายเครื่องสักการะหน้าพระรูปจำลอง


บรรยากาศงาน “กรองผกาบูชาพระคุณ” นี้ เป็นพิธีถวายขันดอกและจัดแสดงนิทรรศการเครื่องสักการะอย่างล้านนา ที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่นของไร่แม่ฟ้าหลวงฯ ทั้งพสกนิกรในเชียงรายต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทย เป็นภาพบรรยากาศที่มีความสวยงาม ตระการตาที่ปีหนึ่งจะมีจัดเพียงครั้งเดียว หากใครมีโอกาสได้มา จ.เชียงราย ในปีต่อๆ ไป ต้องหาโอกาสมาร่วมงานแล้วสัมผัสบรรยากาศแบบนี้สักครั้ง แล้วเก็บความประทับใจกลับไปด้วยตัวเอง

ดอกไม้จัดแสดงข้างหอคำสวยงามโดดเด่น
ดอกไม้จัดแสดงข้างหอคำสวยงามโดดเด่น

 

ดอกบัวกับศิลปะการจัดดอกไม้ให้ความรู้สึกสวยงามแปลกตา
ดอกบัวกับศิลปะการจัดดอกไม้ให้ความรู้สึกสวยงามแปลกตา


ค่าเข้าชมอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง นักเรียน/นักศึกษา 50 บาท, ผู้สูงอายุ/พระสงฆ์/คนพิการ 50 บาท, ข้าราชการ 70 บาท, บุคคลทั่วไป 100 บาท, ชาวต่างชาติ 200 บาท

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่บ้านป่างิ้ว ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ติดต่อโทร. 0-5371-6605-7, 0-5360-1013

ติดต่อมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร.02-252-7114 หรือ http://www.maefahluang.org
ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร.02-252-7114 ต่อ 332