ปิดจราจรวิภาวดี ฝั่งขาออก ถึง 1 ก.พ. 62

ปิดจราจรวิภาวดี ฝั่งขาออก วันนี้-1 ก.พ. 62 ช่องทางเบี่ยงคู่ขนานก่อนเขตดอนเมือง